LAT RUS ENG

  
 
Jaunumi

Eiženijas iela 1, Rīga
LV-1007, Latvija

Talr. +371
26321858

E-pasts: attistiba@attistiba.lv

International Students from China :

T. +8613012879103

E-pasts: algimkontas@yahoo.com

International Students from Ukraine:

T.+380683675774 , +37129147126

E-pasts: kontasconsulting@yahoo.com


Filiālēs:

Daugavpilī:
M.T. +371 27767254
E-pasts: daugavpils@attistiba.lv

Rēzeknē:
T. +371 27767255,
T. +371 26406929,
E-pasts: rezekne@attistiba.lv


Smiltenē:
T. +371 27631581 , (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 16.00-18.00, piektdienās 9.00 - 18.00)
T. +371 28613639
E-pasts: smiltene@attistiba.lv

__________________________

 

Jaunumi
 

Lekciju Saraksts
23.11.2012 VSDA "Attīstība"SIA rīkotie kursi un semināri:


13.09.2012

2012.gada 17.septembrī studijas Tālmācības režīmā atsāk sekojošas studentu grupas:
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

• 1.kurss (z2012) Tālmācības režīms;
• 2.kurss (2011) Tālmācības režīms;
• 3.kurss (2010) Tālmācības režīms.


2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Sociālais darbs”:
• 2.kurss (2011) Tālmācības režīms.

Lekciju saraksts pieejams
Veiksmīgu, radošu 2012/2013 studiju gadu!

Lūdzam līdz 2012.gada 20.septembrim veikt līguma noteiktās finansiālās saistības, neskaidrību gadījumā zvanīt Personāla daļas vadītājai Laurai Strautai pa tel.nr. 67470930 vai rakstīt uz e-pastu laura.strauta@attistiba.lv

VSDA „ATTĪSTĪBA” SIA. Vadība04.09.2012 2012.gada 4.septembrī LR Ministru kabinets saskaņā ar Augstskolu likuma 17.panta septīto daļu apstiprināja Dr.paed. Nilu Sautiņu par VSDA ,,Attīstība’’ SIA rektora vietas izpildītāju.

04.09.2012

Vadības un sociālā darba augstskola „Attīstība” SIA izsludina KONKURSU uz AKADĒMISKĀ PERSONĀLA AMATA VIETĀM.


04.09.2012

2012./2013. studiju gada vasaras papildus uzņemšanas iestājpārbaudījumi notiks:


Rīgā-2012.gada 20.septembrī plkst 11.00
Daugavpils filiālē- 2012.gada 20.septembrī plkst 11.00
Smiltenes filiālē- 2012.gada 20.septembrī plkst 11.00
Rēzeknes filiālē- 2012.gada 20.septembrī plkst 11.00


Rektora p.i. Nils Sautiņš


24.08.2012

Cienījamie studenti!

2012./2013. akadēmiskā gada studiju gada sākums plānots 2012.gada septembrī. Sīkāku informāciju var saņemt Studiju daļā.

VSDA ,,Attīstība" vadība21.08.2012

Izsludināta papildus uzņemšana studiju programmās līdz 2012.gada 20 septembrim. Rīga, Smiltenē, Daugavpilī, Rēzēknē.


21.08.2012

UZMANĪBU!

Gaidīsim Rīgā, Rēzeknes un Daugavpils filiālēs 1.KURSU STUDENTUS 2012.gada 28. un 29.augustā no plkst.14.00 līdz 16.30, lai NOSLĒGTU STUDIJU LĪGUMUS! Smiltenes filiālē studiju līgumu slēgšana notiks 2012.gada 31.augustā no plkst.10.00 līdz 17.00!

Personāla daļa