LAT RUS ENG

  
 
Kursi, semināri

Eiženijas iela 1, Rīga
LV-1007, Latvija

Talr. +371
26321858

E-pasts: attistiba@attistiba.lv

International Students from China :

T. +8613012879103

E-pasts: algimkontas@yahoo.com

International Students from Ukraine:

T.+380683675774 , +37129147126

E-pasts: kontasconsulting@yahoo.com


Filiālēs:

Daugavpilī:
M.T. +371 27767254
E-pasts: daugavpils@attistiba.lv

Rēzeknē:
T. +371 27767255,
T. +371 26406929,
E-pasts: rezekne@attistiba.lv


Smiltenē:
T. +371 27631581 , (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 16.00-18.00, piektdienās 9.00 - 18.00)
T. +371 28613639
E-pasts: smiltene@attistiba.lv

__________________________

 

Kursi, semināri
Kursu un semināru piedāvājums

Kursu un semināru piedāvājums!

 

1.      Pirmās palīdzības sniegšanas programmas vadlīnijas.

15 akadēmiskās  stundas- dalības maksa  EURO 21,34

25 akadēmiskās stundas- dalības maksa  EURO 28,45

 

2.      Psihiatrijas  pamati sociālā darbā strādājošiem.

akadēmiskās stundas- dalības maksa  EURO 21,34

 

3.      Psihiatrijas pamati skolu un pirmskolas izglītības iestāžu medicīnas māsām.

10    akadēmiskās stundas- dalības maksa  EURO 21,34

 

4.      Cukura diabēts bērniem un pieaugušajiem. Mūsdienīgas aprūpes principi

10    akadēmiskās stundas- dalības maksa  EURO 21,34

 

5.      Uzturs skolās un pirmskolas izglītības iestādēs.

10    akadēmiskās stundas- dalības maksa  EURO 21,34

 

6.      Angļu valoda bez  priekšzināšanām.

80    akadēmiskās stundas- dalības maksa  EURO 128,05

 

7.      Angļu valoda ar priekšzināšanām.

50    akadēmiskās stundas- dalības maksa EURO 170,74

 

8.      Lietvedība ( dokumentu pārvaldība) .

  8stundas ( 1 diena) - dalības maksa  EURO 71,14

 

9.      Saskarsme  darbavietā.

8 stundas ( 1 diena) - dalības maksa  EURO 42,68

 

10.  Publiskās runas prasmes.

8        stundas ( 1 diena) - dalības maksa  EURO 42,68

 

11.  Stresa  menedžments.

8        stundas ( 1 diena) - dalības maksa  EURO 42,68

 

12.  Vācu valoda .

 

14.1.- bez priekšzināšanām- 36 akadēmiskās stundas- dalības maksa EURO 85,37

14.2.- ar nelielām priekšzināšanām- 36 akadēmiskās stundas- dalības maksa EURO 85,37  

 

13.  Biznesa krievu valoda .

36 akadēmiskās stundas- dalības maksa EURO 85,37

 

14.  Krievu valoda.

14.1.- bez priekšzināšanām- 36 akadēmiskās stundas- dalības maksa EURO 85,37

14.2.- ar nelielām priekšzināšanām- 36 akadēmiskās stundas- dalības maksa EURO 85,37

 Pieteikšanās pa telefonu +371 26514084  vai  rakstot uz e-pastu: vitauts.kontauts@attistiba.lv