LAT RUS ENG

  
 
Jaunumi

Eiženijas iela 1, Rīga
LV-1007, Latvija

Talr. +371
26321858

E-pasts: attistiba@attistiba.lv

International Students from China :

T. +8613012879103

E-pasts: algimkontas@yahoo.com

International Students from Ukraine:

T.+380683675774 , +37129147126

E-pasts: kontasconsulting@yahoo.com


Filiālēs:

Daugavpilī:
M.T. +371 27767254
E-pasts: daugavpils@attistiba.lv

Rēzeknē:
T. +371 27767255,
T. +371 26406929,
E-pasts: rezekne@attistiba.lv


Smiltenē:
T. +371 27631581 , (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 16.00-18.00, piektdienās 9.00 - 18.00)
T. +371 28613639
E-pasts: smiltene@attistiba.lv

__________________________

 

Jaunumi
 

Lekciju Saraksts
07.03.201404.03.2014  


28.02.2014 Ziemas uzņemšana tiek pagarināta no 3.Marta 2014.gada  līdz 30. Aprīlim.
Vasaras uzņemšana notiks no 28  maija 2014.gada  līdz 31. augustam.
16.01.2014 Par studiju gala valsts pārbaudījumu norises laiku

Studentiem, kas iesnieguši gala darbus (kvalifikācijas darbus, diplomdarbus, bakalaura un maģistra darbus) paredzētajā termiņā un tie reģistrēti Studiju daļā gala valsts pārbaudījumu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas sēde notiks 2014.gada 20.februārī un 21.februārī ar norises vietu Vadības un sociālā darba augstskolā „Attīstība” Eiženijas ielā 1, Rīgā (zālē).
Studentu sadalījums pa dienām un laikiem būs pieejams mājas lapā. Aicinām sekot līdzi informācijai.


16.01.2014 Par studiju gala valsts pārbaudījumu iesniegšanas termiņu

Pamatojoties uz nepieciešamību nodrošināt vienotu studiju gala valsts pārbaudījumu norises kārtību  Augstskolā Rīgā un filiālēs Rēzeknē, Daugavpilī un Smiltenē atbilstoši vienlīdzības principam ar Rektora v.i. 2014.gada 13.janvāra Rīkojumu Nr.47 tiek noteikts, ka gala valsts pārbaudījumu iesniegšanas termiņš Augstskolā Rīgā un filiālēs Rēzeknē, Daugavpilī un Smiltenē ir 2014.gada 31.janvāris plkst. 16:00 (ieskaitot).07.01.2014 Studiju maksa 2013./2014.akad.gada

28.11.2013
Ziemas uzņemšana notiks no 10  janvāra 2014.gada  līdz 28. februārim.

Vasaras uzņemšana notiks no 28  maija 2014.gada  līdz 31. augustam.

Plašāka informācija par www.attistiba.lv


14.10.2013 Aicinām sazināties ar noslēguma darbu zinātniskajiem vadītājiem  elektroniski, lai uzsāktu noslēguma darbu izstrādi atbilstoši grafikam.  
Noslēguma darbu tēmas.

14.10.2013 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmas "Sociālā rehabilitācija", "Sociālā aprūpe" un "Sociālās palīdzības organizēšana" paredzētā tālmācības sesija no 14.10.2013 - 19.10.2013 tiek pārcelta uz vēlāku laiku sakarā ar neplānotiem remontdarbiem. Sekojiet informācijai mājas lapā par sesijas datumiem.

23.09.2013

Informācija studentiem, kuriem ir plānota noslēguma darbu aizstāvēšana 2014. gada janvārī.